15 Oct

Превенција трговине људима

Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, јер најдрастичније угрожава основна људска права као што су: право на живот, на слободу избора, на слободу кретања. Са овим обликом криминала суочени су људи широм света . У покушају да смањи или елиминише овај проблем укључио се и Црвени крст Kрагујевац који је  активно  укључен у реализацију програма борба против трговине људима од 2008. године.

Циљ овог програма је да се утиче на свест грађана, а нарочито деце и омладине о проблему који се дешава свуда око нас. Програм обухвата различите садржаје попут: информативних радионица, трибина, игроликих активности, уличних манифестација, семинара за едукаторе и др. Црвени крст Србије развио је превентивни пакет који садржи приручник за едукаторе, мултимедијалну презентацију, друштвене игре, бојанке за децу, слагалице.

трговина људима 2Црвени крст Крагујевац програм реализује са различитим циљним групама као што су грађани, млади, просветни радници. Највећи акценат ставља се на ученике основних и средњих школа, са којима се реализују информативне радионице како би били упознати о овом проблему и како би их наши едукатори научили мерама опреза. Жеља нам је да ученике упознамо са потенцијалниом проблемима који се могу јавити на екскурзијама, сезонским пословима или било којим другим местима омогућеним за врбовање жртава. Носиоци овог програма су едуковани млади волонтери који поседују сертификате едукатора и тренера, које су стекли на националним обукама које је организовао Црвени крст Србије.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *