Дифузија

Дифузија 1Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, Основним принципима Међународног покрета, и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународи покрет.

При Црвеном крсту Крагујевца је 2000. године формиран Центар за дифузију за подручје, тада 36 општинских организација Црвеног крста. Центар за дифузију је један од укупно 7 Центара у Србији и од 2005. године (када су формирани Центри у Краљеву, Зајечару и Ужицу) обухвата следећих 18 општинских организација Црвеног крста из централне Србије:

• Аранђеловац
• Баточина
• Велика Плана
• ДеспотовацДифузија 2
• Жабари
• Јагодина
• Кнић
• Крагујевац
• Лапово
• Параћин
• Рача
• Рековац
• Свилајнац
• Смедерево
• Смедеревска Планка
• Топола
• Ћуприја

Свака Организација има око 10 обучених дифузера који спроводе програме дифузије. Програми дифузије се спроводе за различите циљне групе: припаднике Црвеног крста, младе, здравствено особље, просветне раднике, медије, општу јавност, војску, полицију итд. Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд. Један од приоритетних циљева је ширење знања о знацима који се користе у Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца – Црвеном крсту, Црвеном полумесецу и Црвеном кристалу.

Такође, дифузијом се остварује и међународна сарадња са другим националним друштвима – пример је реализација програма „Промоција хуманитарних вредности – дифузија“.

Центар за дифузију заузима значајно место у раду Црвеног крста Крагујевац.

 

Дифузија 3Дифузија 4