05 Dec

Размена искуства у Програму борбе против трговине људима

На позив сарадника Јелене Анђелић, из Црвеног крста Србије, секретар Невенка Богдановић и стручни сарадник Агата Живојиновић, су присуствовале семинару са циљем додатног оспособљавања и размене искустава у Програму борбе против трговине људима на Златибору у периоду од 3. до 5. децембра. Акценат је био у представљању досадашњих активности које се спроводе у организацијама Црвеног крста, начину рада, координацији волонтера као и сарадње са партнерима. Првог дана семинара, секретар је изнела искуства везана за директну помоћ и подршку жртвама трговине људима. Све присутне колеге су биле заинтересоване да чују више информација на ову тему – како приступити жртвама и адекватно реаговати и помоћи. Други дан је био посвећен раду са различитим циљним групама, регрутовању и задржавању волонтера како би заједно допринели да Програм што боље функционише и у будућности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *