22 Nov

Међугенерацијска солидарност – пут ка друштву једнаких могућности

Град Крагујевац  био је 22. новембра 2023. године, домаћин друштвеног дијалога на тему „Међугенерацијска солидарност – пут ка друштву једнаких могућности“, који је организовало Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Популационим фондом УН. У име Министарства, учешће у дијалогу је узео Томислав Жигманов, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог, док је у име Града Крагујевца то била Гордана Дамњановић, чланица Комисије за социјалну политику, здравство и образовање Привременог органа града Крагујевца. Секретар Црвеног крста Крагујевац, Невенка Богдановић је презентовала рад организације Црвеног крста као пример добре праксе и истакла важност да су старији људи вредан ресурс нашег друштва. Том приликом, председница Већа „Кутка за квалитетније старење“ је уручила прво признање „Лидер међугенерацијске сарадње“, сарадницима Основне школе „Станислав Сремчевић“ због изузетне сарадње старијих волонтера Кутка и ученика. У континуитету су се одржавале креативне радионице, едукације о старим занатима и традиционалним вредностима. На почетку и на крају друштвеног дијалога, запажено учешће су имали волонтери, старији и млади, који су заједно припремили  музичко-драмски програм за све присутне. На крају дискусије, учесници су заједнички постигли сагласност о поступањима:

Сви учесници друштвеног дијалога су сагласни да је у циљу јачања и унапређења међугенерацијске солидарности, односно начина подстицања сарадње, разумевања и промене односа међу генерацијама, изградње одрживог избалансираног односа старијих и младих, првенствено у јединицама локалне самоуправе, потребно успоставити снажнији однос партнерства између државних и локалних институција, установа геронтолошких центара, дневних центара и клубова за одрасле и старијих лица са школама, омладинским центрима, удружењима младих и за младе.

Учесници друштвеног дијалога су сагласни да је неопходно радити на сталној комуникацији и дијалогу различитих генерација, што ће као резултат имати јачање узајамног разумевања и поштовања специфичности сваке генерације. У циљу продубљивања знања која би допринела већем разумевању међугенерацијске солидарности, неопходно је и активније  учешће академске заједнице.

Сви учесници друштвеног дијалога изражавају спремност да у оквиру својих активности доприносе промоцији волонтерског рада  свих генерација као значајног аспекта у изградњи кохезионог друштва. Волонтерски рад представља најефикаснији облик учествовања грађана у процесима развоја заједнице и афирмацију важности животне узајамности, солидарности међу генерацијама, једнаких могућности, слободе, безбедности и правде за све. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог прихвата иницијативу за обележавање Европског дана Међугенерацијске солидарности – 29. априла на нивоу Републике Србије, како би се кроз бројне различите активности свих актера у нашем друштву допринело јачању међугенерацијских веза и друштвене солидарности.


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *