27 Nov

Едукација као предуслов за успех

Волонтирање у области добровољног давалаштва крви је младима постало готово подједнако интересантно као и прва помоћ и такмичења. Ипак, потребно је да волонтери, који на акцијама давања крви имају први контакт са доборовољним даваоцима и који им пружају подршку у акцији, почев од попуњавања упитника па све до одласка са акције, буду едуковани да дају исправне и тачне одговоре и да добро познају ову област.

Због тога крагујевачки Црвени крст сваке године реализује бар један семинар за волонтере у области добровољног давалаштва крви, а ове године је то било у два наврата: 10. новембра је у просторијама Црвеног крста Крагујевац одржана обука волонтера уз коришћење различитих метода, попут: PowerPoint презентација, квизова, радионичарског рада, емитовања тв спотова и симулације, а потом је 27. новембра одржана симулација акције добровољног давања крви, на којој су млади волонтери могли да доживе једну акцију, прођу кроз све „карике“ у ланцу акције и науче о доборовљном давалаштву крви више, али и да схвате и зашто је и колико важна улога волонтера на једној акцији.

Двадесет и шест учесника семинара је стекло основна знања о добровољном давалаштву крви (ко може бити далавац, које су контраиндикације, какве је припрема за давање крви, понашање даваоца након давања крви и др.), али и оспособљени да одговоре на разна питања, изговоре или предрасуде. Важан сегмент едукације односио се и понашање волонтера на акцији, дефинисање улоге и места волонтера, јер су често љубазност и предусретљивост волонтера веома важни да би се давалац следећом приликом опет одазвао позиву на хуманост. Обука је реализована у складу Приручником за младе волонтере у добровољном давалаштву крви, који је Црвени крст Србије одштампао 2018. године, пратећи модуле: „Шта мораш да знаш“, „Шта треба да знаш“ и „За радознале“.

Ова едукација је била корисна за младе волонтере и овакав начин рада са младима управо доприноси томе да давалаштво крви буде једна од њихових омиљених области у којима волонтирају.


 

 

 

 


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *