12 Sep

Tрeнинг спeциjaлизoвaнe jeдиницe цивилнe зaштитe

12. септембра Одељење за цивилну заштиту Управе за ванредне ситуације МУП-а Србије у Крагујевцу, у кругу Оперативног центра,организовало је тренинг припадника специјализоване јединице цивилне заштите за збрињавање.

Реч је о тренингу јединице која је прошла основну обуку и која се већ три године спроводи са циљем да специјализоване екипе у случају ванредних околности и ситуација адекватно пруже помоћ и делују на терену са професионалним јединицама.

Комплетну обуку реализују предавачи Сектора за ванредне ситуације на основу одобрења помоћника министра унутрашњих послова и начелника сектора за ванредне ситуације Предрага Марића.

Свој допринос овом тренингу дао је и Црвени крст реализацијом предавања на тему ,,Међународни стандарди у збрињавању угрожених и унесрећених’’. о којој је говорила  Марта Ашанин, инструктор Црвеног крста Србије за деловање у несрећама. Невенка Богдановић, секретар Црвеног крста Крагујевац, је на почетку поздравила присутне, а затим су заједно одговарале на питања која су постављали припадници специјализоване јединице цивилне заштите за збрињавање.
Црвени крст Крагујевца, том приликом, је припремио и послужио ручак за учеснике овог тренинга.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *