14 Nov

Gosti u “Kutku”

Nakon završne Konferencije posvećene završetku projekta grupa za samopomoć, koja je održana u Beogradu 9. i 10. novembra 2015. godine, Chiara Fabrizio, ekspert Help Age International za Istočnu Evropu, Centralnu Aziju i Bliski Istok u oblasti unapređenja pristupa lјudskim pravima starijih i Nataša Todorović, nacionalni koordinator programa brige o starijima Crvenog krsta Srbije, sa svojim saradnicima, 13. novembra 2015. godine bili su u poseti “Kutku”.

Cilј aktivnosti ovih grupa je unapređenje kvaliteta života najstarijih žitelјa i pružanje šanse da postanu aktivni subjekti i doprinesu rešavanju konkretnih problema u svom okruženju.

Tom prilikom bilo je reči o ulozi grupa za samopomoć u zaštiti lјudskih prava starijih u Srbiji, kada je izrečeno da je njihov nivo participacije na visokom nivou, što je podržano dobrim istraživanjima, ali se čulo i kakva je situacija o poštovanju lјudskih prava u Evropi i kriznim područjima (migrantska kriza, Ukrajina).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *