Naši partneri

Centar za dnevne aktivnosti starijih osoba

 

 

 

Ime i logo predstavljaju viziju, koja podrazumeva da se  znanje i iskustvo koje se odnosi na načine kojima možemo  da se izborima sa zdravstvenim problemima sa kojima se suočavaju zapadno Evropske zemlje i nove zemlje članice Evropske Unije podele i sa drugim zemljama centralne i istočne Evrope kao i sa Azijskim i Afričkim zemljama. Stoga svesrdno podržavamo “Zapad-Istok-Istok” razmenu informaciju i saradnju sa državama.

Pored toga, podržavamo i saradnju između nevladinih organizacija koje su aktivne na polju zdravstva u gore navedenim zemljama, kako bi osnažili lokalne zajednice.

Yanos pristup zdravlju je usredsređen na celokupnu lepezu individualnih i kolektivnih faktora i interakciju između: Prihoda i socijalnog statusa, zaposljenosti i uslova rada, socijalnog i fizičkog okruženja, kulture, ličnog zdravlja i umećem nošenja sa situacijom i zdravstvenim uslugama