30 Nov

Druženje i sumiranje rezultata grupa za samopomoć

Zahvalјujući Crvenom krstu Srbije, 26. novembra u Kragujevcu je održan regionalni seminar grupa za samopomoć iz: Bolјevca, Negotina, Pirota, Loznice, Trstenika, Mionice, Beograda (HHU „Hleb života“ i Crveni krst Savskog venca), Kragujevca i NVO „Viktorija“. Prisutno je bilo 150 članova ovih grupa i sekretara/predstavnika organizacija.

Pored prezentacija Savskog venca, HHU „Hleb života“ i NVO „Viktorije“, skupu se obratila i Nataša Todorović, nacionalni koordinator programa brige o starijima Crvenog krsta Srbije i ekspert u oblasti pristupa lјudskim pravima, koja je iznela najznačajnije rezultate koje su postigle ove grupe u protekle 2 godine:

– formirane su 54 grupe za samopomoć,

– 661 osoba je prisustvovala edukacijama od strane Crvenog krsta Srbije,

– 96 edukacija je bilo na temu prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

A ovo su preporuke, takođe nastale kao rezultat rada ovih grupa:

– izrada nove nacionalne strategije o starenju sa akcionim planom,

– sprovoditi nacionalne kampanje za suzbijanje stereotipa i predrasuda o starosti i starenju,

– izraditi program informisanja starijih i njihovim pravima,

– podrška samoorganizovanju starijih (podizanje nivoa samovrednovanja i

asertivnost),

– prevencija ekonomskog nasilјa nad starijima, posebno nad ženama,

– obezbeđenje odgovarajuće ekonomske podrške porodicama koje brinu o starijim zavisnim članovima,

– osnivanje prihvatilišta za beskućnike starijih uzrasta,

– edukacija profesionalaca.

Nakon zvaničnog dela, usledila je razmena iskustava u radu ovih grupa, druženje i obilazak spomen parka u Šumaricama, na čemu su gosti bili veoma zahvalni domaćinima, jer velika većina njih je prvi put bila u Kragujevcu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *