19 Nov

COVID-19 одговор Црвеног крста Србије-подршка угроженим групама из нестимулативних средина и групама у ризику од COVID-19

С циљем да помогне социјално угроженим породицама да што лакше преброде кризу изазвану епидемијом корона вируса, пројекат Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ је у сарадњи са Црвеним Крстом Србије, донирала пакете хране и хигијенских средстава породицама које живе у подстандардним ромским насељима и другим социјално угроженим породицама у Крагујевцу.

Реализација пројекта је започела формирањем имплементеционог тима у чијем саставу су поред сарадника Црвеног крста Каргујевац били координатор за ромска питања, ромска медијаторка и представнице локалне самоуправе и Центра за социјални рад. Заједно је сачињен план акције који је дефинисао све кораке како би се пројекат реализовао у договореном временском оквиру и како би се према критеријуму селектовали корисници. Уследило је мапирање породица према следећим индикторима:

  • породице без прихода
  • породице са приходима мањим од износа новчане социјалне помоћи
  • самохране ромске породице и породице особа са инвалидитетом
  • вишечлане породице са децом или старијим особама
  • породице са чланом који је хронично болестан

На основу резултата теренске процене потреба, направљена је финална листа примаоца помоћи за 67 породица

Имајући у виду да је право на доступност хране и задовољење основних хигијенских потреба од посебног значаја у ситуацији узрокованој пандемијом вируса Ковид 19, дат је  заједнички допринос умањењу проблема социјално угрожених породица, пружањем неопходне и хитне помоћи. Овом интервенцијом је настојено да породицама у ромским насељима, али и другима, олакшамо да превазиђу период који захтева велику опрезност и заштиту. Такође, желели смо да подигнемо свест о важности примене основних хигијенских мера, које су најефикаснији начин у спречавању ширења заразе, стога су мере информисања ромске заједнице  о превентивним мерама, прописима и процедурама везаним за Ковид 19 спроведене поделом лифлета и заштитних маски током дистрибуције помоћи. Надамо се да ћемо пакетима помоћи успети да олакшамо свакодневицу свима који су у овој ситуацији додатно угрожени због лоших услова живота

Акција поделе пакета социјално угроженим породицама у овим насељима и шире, трајаће три месеца, а током овог периода биће подељено 240 пакета хране и 240 пакета хигијене.


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *