20 Jul

Članica “Kutka” Mirjana Matić u UN

Članica Kutka Mirjana Matić, profesor engleskog jezika i prevodilac, je početkom jula meseca bila jedini predstavnik Crvenog krsta Kragujevca, Crvenog krsta Srbije i Evrope na 3. sastanku otvorene radne grupe za starenje u okviru 8. radne sesije Ujedinjenih nacija.

Tema ovog skupa je bila usmerena na aktivnosti ka stvaranju Konvencije koju bi prihvatila većina država u svetu, a tretira brorbu protiv nasilja i diskriminacije nad starijima.

Lični primer koji je Mirjana Matić iznela karakterističan je za diskriminaciju starijih, ne samo u Srbiji već u celoj Evropi: visina uplate zdravstvenog osiguranja za put u inostranstvo koja je veća za starije osobe. Obrazlagala je da godine ne treba da utiču na visinu uplate, jer ne postoji razlika u verovatnoći da li će se na putu zdravstveni problem pre desiti mlađoj ili starijoj osobi. Učesnici u sesiji su aplauzom dali podršku izboru ovog primera, pa je i nakon povratka u zemlju putem mejla primila više poruka međunarodnih organizacija, koje su želele da sa njom šire pričaju o ovoj temi.

Nakon povratka iz Njujorka, Mirjana je u saradnji sa Slavimirom Zelenkapićem napravila prezentaciju kojom se predstavila članovima Kutka, iznoseći informacije dokle se stiglo na nivou Ujedinjenih nacija u borbi protiv diskriminacije starijih, ali i kakve je utiske ponela iz Njujorka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *