24 Dec

Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза

Црвени крст Србије је у новембру завршио реализацију пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза“, који су финансирали Европска унија и Аустријска агенција за развој. Једна од пет организација која је спроводила овај пројекат је и Црвени крст Крагујевац.

Овај пројекат је започет у марту 2021. године кроз активности под називом „Телефонски центри за пружање психолошке прве помоћи на даљину“ – Добри телефон, која је трајала до априла 2022 године. Путем овог телефона сви старији грађани и особе са инвалидитетом су могли позвати број на ком су дежурали обучени волонтери и добити информацију која им је потребна али и разговарати са њима и на тај начин ублажити самоћу и тугу. Волонтери у телефонском центру су за овај период обавили 554 разговора, са 393 особе женског и  161 особом мушког пола.

Активности здравог старења као део компоненте која се односи на психосоцијалну подршку телефоном, прерасле су у активности лицем у лице.  У мају је у складу са Декадом здравог старења 2020-2030, Црвени крст Србије отпочео активности здравог старења које су имале за циљ да унапреде квалитет живота старијих особа и особа са инвалидитетом. Црвени крст Крагујевац је ову активност обављао у склопу Кутка за квалитетније старење, где су се старији састајали у групама и обрађивали различите теме које утичу на квалитет њиховог живота, где су обавезно активно учествовали сви чланови. У овом пројекту учествовало је око 90 чланова Кутка за квалитетније старење, а резултати тестова које су радили чланови су показали да је квалитет њиховог живота побољшан.


 

 

 

 


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *