20 Nov

„Чистоћа је пола здравља“

Сваке године и новембру и децембру месецу, Црвени крст Крагујевца, у сарадњи са Подружницом Црвеног крста Медицинске школе „Сестре Нинковић“ реализује курсеве „Основи хигијене“, у свим одељенским заједницама другог разреда основних школа.

Реализацији десетчасовних курсева у школама, претходи едукација предавача – ученика Медицинске школе, која је ове године одржана 20. новембра у просторијама Црвеног крста Крагујевац.

Презентацијом и материјалима, сарадници Црвеног крста и Медицинске школе, упознали су 68 присутних предавача са циљевима курсева, њиховима задацима и улогом, који од 26. новембра, у основним школама реализују курсеве „Основи хигијене“, подсећајући децу на значај очувања здравља кроз хигијену руку, зуба, тела и правилну исхрану.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *