15 Feb

Храна на точковима

Пројектом „Храна на точковима“ Црвени крст Крагујевац је током 2016. године, теренским посетама, наменским возилом које је за ове потребе oбезбедио од „Ротари“ клуба, дистрибуирао 400 пакета хране и хигијене прикупљених из донације. У сарадњи са представницима месних канцеларија из седамнаест села (Каменица, Рамаћа, Добрача, Угљаревац, Врбица, Горња Сабанта, Велика Сугубина, Дулене, Велике Пчелице, Цветојевац, Грбице, Букуровац, Страгари, Ђурисело, Голочело, Драгобраћа и Маслошево) и волонтерима Црвеног крста помогнути су угрожени мештани. Од укупног броја породица, 2/3 су старијa самачка домаћинства и вишечлане угрожене породице које нарочито у хланим данима не могу да истовремено купују храну, плаћају комуналије и набављају огрев. Овај вид помоћи им је био од посебног значаја као и психоцосијална подршка кроз уважавање и разумевање током разговора. Поред топле речи старијим мештанима је мерен притисак у крви и мотивисани су да се јаве свом изабраном лекару. Уз подршку Града и донатора и 2017. годину смо започели обилазећи мештане у још седам удаљених средина (Пајазитово, Вињиште, Трешњевак, Аџине Ливаде, Грошница, Ботуње и Опорница) и помогли породице са 160 пакетa хране и хигијене.

Упоредо је реализовано и истраживање положаја старијих на селу-препоруке за доносиоце одлука и креаторе јавних политика, уз подршку Црвеног крста Србије. Обухваћене су 62 старије и углвном усамљене особе, чиме се дошло до резултата који указују на тежак живот старијих на селу: лоша путна структура, мали број саобраћајних линија, непохродност током временских непогода, непостојање довољно продавница, амбуланта, апотека, недоступност постојећих социјалних услуга у граду и неорганизован друштвени живот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *