13 Jan

Храна на точковима

Снег који је пао почетком јануара месеца није зауставио дух солидарности да у тешким временима Црвени крст Крагујевац води рачуна о потребама оних чланова друштва који припадају најосетљивијим групама. Штавише, породице које живе у крајњем сиромаштву налазе се у тешким околностима, јер се оне углавном ослањају на хуманитарну помоћ. Пројекат „Храна на точковима“ је настављен да се реализује и у 2021. години. Уз подршку донатора је обезбеђено 67 пакета хране и хигијене, а у договору са сарадницима из месних заједница и дугогодишњим волонтерима смо прво помогли 10 породица лоше материјалне ситуације због које нису били у могућности да обезбеде неке основне животне потребе. То су појединци из удаљених средина, Корићана, Трешњевака, Грошнице и Вињишта.  Поред пакета, породицама су подељене заштитне маске и едукативни лифлети са основним информацијама и саветима о корона вирусу. Реализација се наставља сукцесивно у сладу са планом рада за све оне породице чији су приходи ниски и нису довољни да задовоље минимум социјалне сигурности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *