30 Dec

Усвојен План рада и Финансијски план крагујевачког Црвеног крста за 2020. годину

Након обављеног прегледа документације и праћењем Финансијских извештаја током 2019. године, чланови Надзорног одбора Црвеног крста Kрагујевац су закључили на седници одржаној 27. децембра да је Финансијски план за 2020. годину у складу са постављеним циљевима и задацима у Плану рада за 2020. годину и упутио га Управном одбору на усвајање. Седница Управног одбора, одржана је 30.12.2019. године и на њој су једногласно усвојени План рада за 2020. годину и финансијски план Црвеног крста.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *