26 Feb

Спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима

У циљу информисања о актуелностима од значаја за рад Црвеног крста  у области превенције и борбе против трговине људима одржан је координативни састанак 26. фебруара 2108. у Београду. Присуствовли смо и учествовали у раду поред 33 организације Црвеног крста из наше земље које реализују активности Програма борбе против трговине људима. Састанак је водила стручни сарадник за међународну сарадњу Јелена Анђелић на коме су разматране две теме:

-спровођење и праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017 – 2022 и

-представљања новог едукативног материјала и нових модула  рада са децом и младима који су настали услед потребе брзог и адекватног одговора на потребу информисања избеглица и миграната о трговини људима као опасности која их веома угрожава на њиховом путу а показали су се као веома корисни и у раду са децом и омладином домаће популације становништва. Овим је још једном потврђено  да вршњачка едукација једнако добро допире до деце и младих припадника свих група па и оних  потенцијално рањивих  попут штићеника домова за незбринуту децу, корисника народних кухиња Црвеног крста, избеглица и миграната.

Састанак је отворила и о достигнућима Програма током претходне године говорила Весна Миленовић, генерални секретар. О ангажовању Црвеног крста Србије као делу организованог одговора Републике Србије на хуманитарне изазове мигрантске кризе учеснике је упутио Љубомир Миладиновић, руководилац Службе за међународну сарадњу. Стратегију превенције и сузбијања трговине људима презентовао је Митар Ђурашковић, руководилац Канцеларије за координацију активности у борби против трговине људима, Министарство унутрашњих послова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *