06 Oct

Скуп „Јака карика“

Организације Црвеног крста из Охрида, Бара, Требиња, Ужица, Суботице и Kрагујевца, у циљу размене искуства и унапређења квалитета рада организација, већ 6 година, у складу са потписаним Протоколом о сарадњи, учествују на тематским скуповима „Јака карика“.

Тема овогодишњег скупа била је „Социјално предузетништво“ а одржан је у Суботици од 03.10.2019. до 06.10.2019. године.

Поред представника Града, позиву организатора одазвали су се и проф. др Лазар Ожеговић, председник Покрајинског савета за социјално предузетништво и Пеђа Ивовић, дипломирани менаџер у медијима и мастер предузетништва.

На скупу су размењена мишљења о месту и улози организација Црвеног крста u ишчекивању доношења Закона о социјалном предузетништву.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *