22 Jan

Седнице Комисија Црвеног крста

Јануар месец у Црвеном крсту Крагујевац протиче у сумирању резултата постигнутих у 2017. години и комуникацији са главним носиоцима свих активностим – волонтерима нашег Црвеног крста, ради процене успеха и прављења планове за деловање, како у 2018. години, тако и у наредне четири године.

У понедељак, 22. јануара, одржане су седнице Комисија Црвеног крста за све области рада, на којима су разматрани и усвојени извештаји о раду у 2017. години и План акције за период 2018 – 2022. године.

Дакле, поред директног рада у спровођењу активности, волонтери Црвеног крста Крагујевца имају важну улогу и доношењу одлука и саставни су део свих органа управљања, у нашој Организацији.

Недељу дана касније, 29. јануара у просторијама Црвеног крста одржане су седнице Управног одбора и Скупштине, такође састављене од волонтера, на којима се  дискутовало о истим документима.

Подсетимо се, волонтер је особа која својом слободном вољом ставља на располагање своје време, рад и вештине, повремено или редовно, без очекивања новчане награде.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *