15 Jun

Светски дан борбе против насиља над старијима

Дан борбе против насиља над старијима је обележен први пут у Србији 15. јуна 2007. године на иницијативу Црвеног крста Србије. Циљ рада Црвеног крста Крагујевац у складу са темом је ширење знања о насиљу над особама старије животног доба и превенција коју започињемо са децом у најранијем узрасту. Старији људи поседују искуства, знања и вештине које преносе младима (на пример очување културних добара, певање, традиционалне игре, бављење старим занатима, израда ручних радова или припремање традиционалних јела) а   млади на пример, уче старије да се користе модерном технологијом. Међугенерацијско дружење и заједничко учење је конципирано да добијају сви који су укључени у активности. Mлади користе потенцијал старијих (знање и искуство) а старији користе предности које имају млади, енергију и ентузијазам, којe преносе старијим људима и подстичу их на заједничке активности.

Како би ширу јавност подсетили на важност односа младих према старијима и на значај старијих волонтера који свакодневно промовишу позитивну слику старења, чланови Кутка су суграђанима делили промотиван материјал и качили им љубичасту трачицу која је симбол борбе против насиља над старијима.

На дружењу у Кутку, гост је била сарадница из Центра за социјални рад, Снежана Аксентијевић, која је сликовитим примерима из свакодневне праксе, информисала старије и подстакла их да увек пријаве насиље. Заједно са председницом већа Кутка, Милком Игњатовић, говориле су да је злостављање старијих често сакривено и да се још увек сматра да је оно приватна ствар. Изнели су податке из различитихстудија, које показују, да насиље утиче на дужину живота старијих и може бити узрок преране смрти. На пример, психичко насиље може бити узрок скраћења животног века старије особе и до 5 година. Волонтери из програма „Помоћ телефоном“ су истакли значај разговора са старијима који им често у поверењу испричају да су занемарени или злостављани од стране својих укућана.

Зато су нагласили да је веома важно говорити о насиљу, превенирати га и кажњавати, јер оно утиче на здравље старијих а често и на дужину њиховог живота. Како године не би биле терет, Црвени крст Крагујевац наставља да активностима промовише међугенерацијску сарадњу и добру комуникацију да би све изазове лакше превазишли.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *