27 Mar

Саветовалиште за неформалне неговатеље дементних и других зависних особа

Прва тросатна сесија Саветовалишта за неформалне неговатеље особа које пате од деменције, у просторијама крагујевачког Црвеног крста, одржана је 17. марта.

Због мера опреза које су уведене, услед новонастале ситуације, сусрет стручњака и неговатеља није био многобројан, али је, сходно приликама, користан за људе који у породицама имају дементне особе.

Са члановима породица и неговатељима дементних особа разговарали су психијатар, др Сузана Перовић и психолог Милена Ненадић.

Саветовалиште је, касније наставило, рад, прилагођавајући се новим условима, па су помоћ и савети, неговатељима пружане телефонским путем. Сви неговатељи који су имали потребу да разговарају и да се посаветују са психијатром и психологом и поставе им питања могли су то урадити на тел: 069/323-91-22.

За месец и по дана рада, Саветовалишта, услуге је користило 23 особе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *