12 Jun

Реализација обуке за управљање волонтерима у несрећама

Након вебинара који је реализовао Црвени крст Србије, компетентни волонтери и запослени Црвеног крста Крагујевац, заинтересовали су за наведену тему око 35 младих чланова омладинских теренских јединица из Аранђеловца и Крагујевца.

Током девет сати семинара, по групи, обрађене су следеће теме:

  • Етички кодекс за волонтере и запослене у Црвеном крсту
  • Правилник о организовању и деловању младих
  • Стратегија за младе ЦКС
  • Увод у волонтерски менаџмент (планирање програма и регрутација волонтера)
  • Лидерство и координација
  • Вештине комуникације
  • Тимски рад
  • Политика заштите деце и рад са осетљивим групама
  • Радионичарски рад и
  • Управљање волонтерима у несрећама

Теме које су прорађиване на семинарима део су свакодневне праксе Црвеног крста, што је подстакло интеракцију, дискусију и врло проактивни рад учесника, а што је доказала  и евалуација, након семинара.

Млади су исказали мотивацију да се свака тема у континуитету прорађује посебно током дужег периода, најбоље током распуста.


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *