03 Aug

Разбијање стереотипа о родним улогама младих

Црвени крст Крагујевац је као партнер Града Крагујевца, поред  Дома здравља Крагујевац, Центра за социјални рад „Солидарност“ и Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“, учествовао у пројекту  ”Право на равноправност између мушкараца и жена као кључ друштвеног успеха града Крагујевца“.

Пројекат финансира Влада Швајцарске у оквиру програма ”Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне икључености – Swiss PRO” а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројекте услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Постављањем штанда у Пешачкој зони, дељењем промотивног материјала и разговором са грађанима, 03. августа је симболично обележен завршетак овог пројекта.

Један од главних циљева пројекта је био да анимирамо младе пре свега старости од 10 – 18 година, да радимо са њима у оквиру радионица. Поред разбијања стереотипа о родним улогама младих, фокус је био и на едукацији нас који радимо у институцијама задуженим за поступање у области родне равноправности, рад са женама жртвама породичног насиља и женама из високо ризичних група. Пројекат је оправдао наша очекивања, преко 750 младих је учествовало на радионицама. У светлу новог Закона о родној равноправности који је усвојен 20. маја, локалне самоуправе су кључни партнери у реализацији јавних политика наше државе, а један од приоритета је област родне равноправности. Град Крагујевац је у складу са новим законским регулативама оформио Савет за родну равноправност и Комисију за родну равноправност – каже Гордана Дамњановић, члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту.

Закон о родној равноправности подразумева једнака права, одговорности и могућности, као и равномерно учешће и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у свим областима живота.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *