02 Jun

Психолошка прва помоћ – едукација едукатора

Проблеми са менталним здрављем су водећи узрок патње и инвалидитета у региону Европе. Рана и одговарајућа подршка менталном здрављу и психо-социјална подршка је важна како би се спречило да тегобе прерасту у тежа стања.

У периоду од 29. маја до 2. јуна 2023. године, у Сутомору,  у Црној Гори, одржана је едукација едукатора на тему психолошке прве помоћи. Обука је била намењена националним друштвима Црвеног крста из југоисточне Европе и имала је за циљ јачање капацитета у пружању психолошке прве помоћи и психо-социјалне подршке и унапређење менталног здравља.

Један од едукатора била је Еa Suzanne Akasha, технички саветник референтног центра са психо-социјалну подршку Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца (IFRC PS centar).

Током петодневне обуке обухваћене су све кључне теме, а сама обука је била заснована на принципу комбинованог учења.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *