31 May

Превенција у борби против трговине људима

Трговина људима из године у годину постаје све озбиљнији друштвени проблем широм света. Било који од наведених начина злоупотребе жртава је несумњиво је угрожавање личног достојанства, кршење основних људских права, од права на личну слободу, до права на слободу кретања, слободу на право избора занимања и посла, до, у најдрастичнијим случајевима, непосредног угрожавања живота.

У складу са својом мисијом и мандатом Црвени крст Крагујевац се укључио у напоре да се спречи трговина људима  да се смањи број жртава и умање последице по њих. Првенствено циљ активности Црвеног крста је ширење свести и знања о трговини људима и превентивно деловање, посебно међу младима и другим потенцијалним жртвама. Током маја месеца су реализоване радионице са младима Омладинске теренске јединице, Друге гимназије, Медицинске школе и са децом из ОШ Сретен Младеновић.

Основни и најважнији правац деловања Црвеног крста је превенција, у настојањима да се спречи улазак људи у ланац трговине људима. То подразумева едукацију група и појединаца, да препознају проблем, његове појавне облике, разнолике начине за увлачење људи у ланац трговине људима. Такође програм рада је усмерен на развијање вештина, способности и умећа за супротстављање тој појави, начина реакције на њу и информисање надлежних органа о сумњи да постоји проблем. Кроз ове видове едукације Црвени крст ствара квалитетне и добро обучене најчешће младе волонтере, који су оспособљени да у нашој средини шире информацију о опасностима и последицама које ова појава изазива у друштву.


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *