15 Sep

Право на равноправност

У просторијама Центра „Кнегиња Љубица”, 15.септембра, одржана је завршна конференција пројекта „Право на равноправност између мушкараца и жена као кључ друштвеног успеха Града Крагујевца” на којој су представљени резултати пројектних активности у циљу повећања свести јавности о значају родне равноправности. Са институционалним партнерима Домом здравља, Црвеним крстом, Центром за социјални рад „Солидарност” и Центром за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица”, одржане су бројне здравствене, едукативне активности, а у оквиру пројекта ресорне институције су радиле на оснаживању 20 жена жртава породичног насиља из високо ризичних разведених бракова, које су кроз економско оснаживање оспособљене за самостални живот. Секретар Невенка Богдановић је представила реализоване активности Црвеног крста  у оквиру наведеног пројекта.

Током маја и јуна, реализоване су 33 информативне радионице са 703 ученика основно-школског узраста. Циљ пројекта је да деца отклоне стереотипе о мушкарцима и женама, односно дечацима и девојчицама, да повећају свест, информишу се, едукују о полним разликама и родној равноправности. Едуковани вршњачки едукатори, су успели да кроз игру развију критичко мишљење код деце јер је образовање кључни фактор који може да осигура ефикасно сузбијање предрасуда и стереотипа у будућности.

Пројекат „Право на равноправност између мушкараца и жена као кључ друштвеног успеха” Град Крагујевац је реализовао од децембра 2020. до септембра 2021. године у оквиру програма Swiss PRO  који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије а спроводи Канцеларија УН за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *