25 Oct

Плакета Српског лекарског друштва

Oктобарски здравствени дани у Крагујевцу, су традиционални, годишњи научно-стручни скуп лекара и других здравствених радника са циљем сагледавања достигнућа из различитих  здравствених области.

На овогодишњим, 44. Октобарским здравственим данима, потпредседник Црвеног крста Крагујевац, др Љубиша Милојевић, добио је највише признање – Плакету Српског лекарског друштва, чији је дугогодишњи члан.

Др Милојевић је, такође, на овом скупу, имао своје излагање на тему „Слух као чинилац за квалитетнији живот старијих“, које је резултат његовог истраживања здравља у целини свих 200 учесника, чланова Кутка за квалитетније стрење, а посебно да провери емпиријску хипотезу како се и колико се са годинама старења повећава број са тешким оштећењем слуха и самим тим повећава број лица са смањеним квалитетом живота. На овај начин др Милојевић је, још једном, истакао важност и вредност Црвеног крста у нашем друштву.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *