29 Mar

Од опасности до сигурности

Број идентификованих жртава трговине људима се смањио током последњих година. У трогодишњем период са 296 (у периоду од 2012-2014), на 138 (у периоду од 2015-2017). Најновији подаци Министарства унутрашњих послова показују да је од јануара до новембра 2020.године поднето 20 кривичних пријава којима је обухваћено 40 трговаца људима и 33 потенцијалне жртве. То су само неке појединости које су презентоване на завршној онлајн конференцији која је одржана 29.марта у оквиру пројекта “Од опасности до сигурности: Унапређивање заштите жртава трговине људима у Србији“ који је имплементиран од стране Међународног комитета спаса (ИРЦ) и НВО Атина, а финансиран од стране Владе Сједињених Америчких Држава. На самом крају су представљени остварени циљеви:

  • проактивна детекција у ефикасној подршци жртва трговине људима
  • пружање подршке жртвама трговине људима од стране НВО и релевантних локалних актера
  • обезбеђена безбедна и праведна средина за жртве трговине људима
  • подршка институцијама да предузимају конкретне кораке у складу са Националном стратегијом и Акционим планом

Едукатори Црвеног крста Крагујевац су током 2020. године спровели 64 информативне радионице где  је обухваћено 1877 ученика у основним и средњим школама.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *