09 May

Обуке за студенте у оквиру Програма борбе против трговине људима

Црвени крст Србије је у недељи Црвеног крста, између 8. и 14. маја 2023.године, организовао циклус предавања на тему превенције трговине људима. Предавања, намењена студентима, су посвећена не само феномену и појавним облицима трговине људима, већ и начинима препознавања и реаговања у случају сумње на овај феномен, као и ефективним мерама опреза и заштите.

Црвени крст Крагујевац је 9. маја, организовао за студенте правног факултета предавање у циљу оснаживања будућих професионалаца и доносилаца одлука да препознају и адекватно реагују у случајевима трговине људима.  Овако обучени и сензибилисани будући професионалци постаће примери позитивних понашања у свом окружењу и надамо се вредни сарадници Црвеног крста.

Програм борбе против трговине људима Црвеног крста, заснован је на вршњачкој едукацији. Студенти, као будући професионалци у својим сферама, имаће прилику да у интерактивној размени са својим колегама, обученим тренерима у области превенције трговине људима Црвеног крста, стекну и прошире своје разумевање овог феномена, како би у будућем раду могли да утичу на проблем трговине људима из угла своје професије, а у циљу квалитетнијег приступа и пружања помоћи жртвама, превенцији трговине људима и подизању свести рањивих група и шире јавности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *