12 Jun

Обука ученика средње стручне школе из прве помоћи

У периоду од 8. до 12. јуна 2020. године,  Црвени крст Крагујевца  је одржао обуку за 113 ученика Средње стручне школе, саобраћајног смера у просторијама Црвеног крста. Током обуке поштоване су општe заштитнe мерe које су прописане од стране надлежних државних институција у Републици Србији.

Како би полазници што боље савладали ову материју и успешно положили усмени и писмени део прве помоћи, након завршене обуке, имали су дводневне консултације са предавачима, а на сајту Црвеног крста Крагујевац су могли преузети приручник о првој помоћи.

Током ових обука, ученици су едуковани и о начину заштите од вируса корона и правилном начину употребе маски. Такође, скренута им је пажња о проблему злоупотреба и последицама злоупотребе психоактивних супстанци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *