30 Aug

Међународни дан несталих лица

Црвени крст Крагујевца je и ове године обележиo 30. август – Међународни дан несталих лица, са циљем да сензибилише јавност за проблеме са којима се суочавају породице несталих лица, мотивишући је на размишљање о могућим начинима помоћи на нивоу читавог друштва.

Према подацима Службе тражења Црвеног крста Србије, у бази Црвеног крста Србије се налази 3.420 предмета ( захтеви тражилаца који живе на територији Србије и који су покренули тражење у Црвеном крсту), од тога је затворених 2.264 и још актуелних 1.156.

Служба тражења Црвеног крста Србије је радила на провери статуса још 1.156 актуелна предмета кроз директне контакте са породицама или преко Координационих канцеларија и организација Црвеног крста у градовима и општинама, изласцима на терен и пријемом тражилаца у својим просторијама.

Од 1156 отворених предмета, 582 су везана за сукоб у Хрватској, 184 за сукоб у Босни и Хецеговини и 390 за сукоб на Косову и Метохији.

Отворено је 11 нових захтева за тражење везано за сукобе у бившој Југославији, и то 2 за сукоб у Хрватској, 8 нових захтева за лица која су нестала у сукобима на Косову и Метохији, док је у вези са  сукобом у Босни и Херцеговини отворен 1 нови захтев.

Координационој канцеларији Службе тражења у Крагујевцу поднети су захтеви за тражење 120 лица, која се воде као нестала.

Црвени крст Крагујевца активно сарађује са члановима породица несталих лица, пружајући им психосоцијалну подршку, организујући састанке, посете породицама и сарађујући са партнерима Црвеног крста, поводом проблема несталих лица.

Поводом Дана несталих, непосредно пре дружења у Кутку за квалитетније старење у Црвеном крсту Крагујевца, одржани су састанци са породицама несталих лица, од којих је Служба тражења добила значајне информације о њиховом социјалном и здравственом статусу, као и о породичној ситуацији.

На дан обележавања Међународног Дана несталих, млади волонтери Црвеног крста Крагујевца поделили су лифлете Службе тражења грађанима Крагујевца, како би скренули пажњу јавности на проблем несталих и уједно промовисали активности Службе.

Реализацијом активности намењених  породицама несталих, Црвени крст Крагујевца има за циљ да ојача капацитет чланова породица несталих лица у циљу превазилажења психолошких тешкоћа, ишчекивања и неизвесности у вези са судбином несталих, као и социјалних, правних и тешкоћа унутар саме породице, које се односе на нестанак њихових ближњих.

Такође, Црвени крст Крагујевца настоји да омогући лакши приступ породица услугама које заједница пружа, да подстакне интеграцију породица у активности које се већ спроводе у заједници, да створи средину пуну разумевања која ће пружити подстрек породицама да се суоче са свакодневним проблемима, као и са губитком својих најближих.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *