15 Jun

Међународни дан борбе против насиља над старијима

Старији волонтери Црвеног крста Крагујевац се труде да буду глас свим старијим женама и мушкарцима и да истакну да Насиље представља озбиљан проблем којим се крше људска права.Чланови кутка су поводом наведеног дана за своје старије чланове њих 54 организовали трибину у сарадњи са Центром за социјални рад. На почетку су пустили презентацију са сликама и порукама попут „Стари нису ствари“ и „Брините о својим старијима“. Сараднице из Центра за социјални рад су представиле нов закон који је ступио на снагу 1. јуна текуће године и информисале чланове Кутка о новинама које он доноси. Презентовале су примере из праксе са којима се свакодневно суочавају, а волонтери су били активни, постављали су питања и причали о примерима из свог окружења. Један од чланова Кутка који је правник у пензији је истакао да сваки Закон има репресивну и првентивну улогу. Време ће показати колико је нов Закон добар али је важно да старији буду активни и да превентивно делују не жмурећи пред било којим насиљем.

Истог дана су волонтери делили пропагандни матерјал суграђанима о овој теми као и афирмативне поруке које промовишу здрав живот, волонтирање и солидарност са акцентом на међугенерацијској сарадњи. Старији волонтери се помажу међусобно али и развијају свест код других да је насиље озбиљан проблем што показује и њихово присуство на конференцији у Црвеном крсту Србије –Злостављање старијих-шта даље како спречити?“ Један од чланица Кутка је позвана да буде представник наше орагнизације и да заступа интересе старијих у Уједињеним нацијама у Њујорку наредног месеца, што ће допринети видљивости и већој информисаности о овом проблему.

Сарадња између два Кутка је такође добар пример активизма најстаријих. Најме, Амерички кутак организује школу рачунара коју похађају старији волонтери Црвеног крста и заједно са младима уче информатичке вештине и знања.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *