24 Oct

Менаџмент у добровољном давалаштву крви

У просторијама Црвеног крста Србије, 24. и 25. октобра, је одржана едукација стручних сарадника и секретара организација Црвеног крста у градовима и општинама у Србији на тему „Манаџмент у добровољном давалаштву крви“.

Ово усавршавање запослених, реализовали су стручњаци: проф. Вим Де Корт, консултант Европске уније за питања добровољног давалаштва крви, аутор приручника „Менаџмент у добровољном давању крви“ и Ларс Еберхарт, руководилац Сектора за менџмент дообровољног давања крви при Црвеном крсту Аустрије.

Стручни сарадник Црвеног крста Крагујевац Марица Патрногић, задужена за област добровољног давања, присуствовала је овој обуци и била активан учесник у радионицама и у дискусији.

Сада ће се настојати да се стечено знање и вештине менаџмента примене у пракси, у мери у којој је то могуће и тиме допринесу унапређењу и развоју давалаштва крви код нас.


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *