28 Jul

Летњи кампови

Свако путовање је доживљај који се памти. Времена се јесу променила, али верујемо да су деца у сваком времену иста. Она су и данас жељна љубави и пажње. Желе да безбрижно трче, осете ветар у коси, прва заљубљивања, и разочарења, али изнад свега неизмерну родитељску подршку. Једног дана ће и та деца одрасти и постати људи, баш као и ми, само ако их подржимо, саслушамо и пружимо несебично ветар у леђа.

„Једна од најсрећнијих ствари која може да се догоди у животу јесте срећно детињство“ (Агата Кристи). Црвени крст Крагујевац се деценијама у назад труди да лошија финансијска ситуација родитеља не буде пресудни фактор у квалитетном одрастању деце и да поред свих недаћа имају срећно одрастање. Подршка и оснаживање породице је само једна мисија која добија потврду када се виде искрени загрљаји након завршеног путовања између деце и родитеља (старатеља). Уз помоћ хуманих суграђана, добровољног новчаног прилога и донација, деца одлазе на кампове опремљена за удобан боравак. Црвени крст им том приликом набавља одећу, обућу, средстава за личну хигијену, опрему за плажу и слично.

Програм опоравка социјално угрожене деце подразумева десетодневни боравак у одмаралиштима Црвеног крста Србије за децу која су угрожена неповољним социјалним и економским факторима. Целокупан програм садржи социјалну, психолошку и едукативну компоненту и усмерена је на активности које подстичу социјалну инклузију. На овај начин ученици основних школа, која се налазе у рањивим скупинама имају већу укљученост у животне токове својих вршњака.

LK-2Вишегодишња пракса је показала да Програм опоравка деце позитивно утиче на њихово здравље, психолошки развој и мотивише их за већим друштвеним ангажовањем. Црвени крст Крагујевац је ове године организовао уз пратњу васпитача и волотера боравак за 101 дете на различите кампове. Већина деце је из угрожених породица а мањи број су деца чији су родитељи могли да им плате боравак и тиме смањујемо дискриминацију и изолованост ученика. Уз подршку Црвеног крста Србије, деца су била на мору у одмаралишту у Баошићу и на планини Гоч у Митровом пољу. Боравак на кампу у Чешкој за један број деце је подржала Јужноморавска регија а за остале су платили родитељи. Први пут ове године у сарадњи са Црвеним крстом Охрид је организован спортски камп на Охриду. Град крагујевац је омогућио целокупан боравак деце која се баве здарвим стиловима живота како би се што више деце укључило у бесплатне спортке активности. Највећи број деце је први пут отпутовало ван свог града и имало прилику да искуси нова дружења и нова знања. Безобзира да ли су деца из угрожених породица или не, на камповима су имали исти циљ и задатак-дружење, рекреацију, хуманост и солидарност.

LK-3Сваког дана током борвка у одмаралиштима се организује и Летња школа подмлатка црвеног крста, из различитих области нашег рада: Ширење знања о вредностима које промовише Црвени крст, указивање прве помоћи, промоција хуманих вредно- сти, превенција трговине људима и промоција здравих стилова живота. Један број основаца је заслужно похађао летњу школу у Баошићу својим одличним успехом и ангажованошћу у Црвеном крсту. На међународним камповима су имали могућност да упознају нове културе и остваре нова познанства. Посебно осмишљени програми из различитих области са циљем да подстакну дечију радозналост, креативност и спортски дух. Пракса је показала да боравак у природи има изузетан утицај на карактер и на учвршћивање међусобних веза између деце, јача њихово самопоуздање и спремност на тимски рад.

Утисци деце су преточени у осмехе када су се вратили својим кућама и препричавали су својим вршњацима разнолика дешавања током одмора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *