28 Apr

Крагујевачки Црвени крст добио је спасиоца на води

Представник Црвеног крста Крагујевац Ана Бракус,  на позив Црвеног крста Србије је учествовала и успешно завршила обуку и стекла звање спасиоца на води.

Ово стручно оспособљавање се састојало из два дела. Први део оспособљавања реализован је онлајн у периоду од 5. до 13. априла, а завршни део је реализован на затвореном базену у Крушевцу и одмаралишту Црвеног крста у Митровом пољу, у пероду од 17. до 23. априла.

Улога спасиоца на води ће бити да врши основне и напредне активности у вези са превенцијом утапања, повређивања и спасавањем људских живота.

Јако је важно да се смањи број утапања на купалиштима који се последњих година драстично повећао, због тога ће се крагујевачки Црвени крст од сада интезивније да бави овом облашћу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *