18 Oct

Крагујевац против трговине људима

Трговина људима је облик модерног ропства и представља злоупотребу људских бића и повреду њихових основних људских права ради стицања материјалне користи. Реч је о глобалном феномену који на различите начине погађа цео свет. У Крагујевцу се од 2006. године уз подршку представника полицијске управе, Министарства просвете и Црвеног крста ради на превенцији у борби против трговине људима. Захваљујући подршци НВО Атине 2012. године је у Крагујевцу формирана локална мрежа за борбу против трговине људима, а од 2019. године постоји и Савет за превенцију трговине људима.

У оквиру пројекта „Од опасности до сигурности: Унапређење заштите жртава трговине људима у Србији“ који спроводе Међународни комитет спаса, Удружење грађана Атина и Локални тим за борбу против трговине људима, а уз подршку Стејт департмента, наставио је мотивисање заједнице у борби против трговине људима, како би поруке допрле до што већег броја суграђана, а стручна јавност се мотивисала на веће учешће. За потребе реализације пројектних активности, Црвени крст Крагујевац је одштампао промотивни и едукативни материјал (лифлете, плакате, постере, ролап). Уследило је онлајн предавање, 14. октобра, у просторијама Градске управе, професора Слободана Савића на тему „Едукацијом против трговине људима“ за све чланице локалне мреже и представнике медија. Сви учесници су у својим организацијама урадили кратку анкету, чији резултати су презентовани на панел дискусији 16. октобра, у просторијама Црвеног крста Крагујевац. Модератор панел дискусије је изнела податке да је од 86 испитаника 76 одговорило да постоји проблем и у нашој земљи, на питање да ли знају да наведу неки облик трговине људима, највише је одговорило да је то сексуална експлоатација а затим радна и просјачење, а на питање којој организацији или институцији би пријавили случај трговине људима, 74 испитаника је рекло полицији. Након тога, водила се дискусија у правцу размене информација о будућем раду и активностима мреже (планира се да се чланице мреже састају на свака три или четири месеца у циљу размене информација). Након једночасовне дискусије организована је конференција за медије на којој су изнети закључци. У недељу је заједнички обележен 18 .октобар – Европски дан борбе против трговине људима у „Плаза“ центру. Члан градског већа ће је са члановима „мреже“ и волонтерима Црвеног крста, у простору „ТЦ Плаза“ информисала посетиоце о овој теми  уз информативни материјал. Истог дана на локалној телевизији Крагујевац – РТК, је емитован видео спот на тему трговине људима, a 19. октобра гост је била координатор програма Марија Ђоковић која је најавила реализацију информативних радионица за различите циљне групе становништва, које ће све до 30. јула 2021. године, Светског дана Борбе против трговине људима, спроводити волонтери Црвеног крста.


 

 

 

 


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *