11 May

Интеграција повратника у реадмисији

У оквиру студијске посете Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, делегација Министарства за људска права и избеглице Босне и Херцеговине, Републике Српске и представници локалних заједница Федерације, из Зенице, Добоја, Мостара, Зворника, Бугојна и Модриче 11. маја  у згради Градске управе су присуствовали састанку на коме се говорило о фунцкионисању система за прихватање и збрињавање повратника по реадмисији. Чланови Градског већа за здравствену и социјалну заштиту и представници релевантних институциај које се баве повратницима су свако из свог домена рада изложили  шта се ради на плану унапређења положаја миграната на територији Крагујевца.

Сарадник за социјалну делатност и координатор програма за превенцију трговине људима Црвеног крста Крагујевац, је изложила на састнаку у ком домену Црвени крст Србије, односно Црвени крст Крагујевац помаже у интеграцији повратника. Поред материјалне и саветодавне помоћи, значајан део је посвећен превенцији трговине људима са поменутим осетљивим групама, а посебно у раду са децом, младима и особама са инавалидитетом. Упознала је све присутне са едукативним матерјалом из превентивног пакета и истакла да је заштита људи у покрету и повратника колективна одговорност. Стручни кадар Црвеног крста Крагујевац је у предходом периоду  пружао психо социјалну подршку а волонтери одређену помоћ мигранитима током борвка у Суботици.

Након презентације , сви су се сложили да је међусобна сарадња између сектора кључна за унапређење положаја миграната и њихову интеграцију у друштву.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *