15 Jan

Зимујмо код куће

Осим задовољства и растерећења од свакодневних школских обавеза, програм „Зимујмо код куће“ доноси многе друштвене, менталне и физичке користи. Црвени крст Крагујевац негује активности које промовишу хуманост, доброту, здравље, безбедност и солидарност и на тај начин смо употпунили дечији распуст током дружења са волонтерима. Едукатори су користили Водич Црвеног крста Србије за одређене радионице које су прилагођене за потребе рада са децом из осетљивих група из следећих програма: Промоција здравих стилова живота, Прва помоћ, Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности, Превенција борбе против трговине људима.

Ради се о активностима које су код деце подстицале мотивацију за учење, које су доприносиле јачању њиховог самопоуздања, усвајању пожељних облика понашања и навика, ставова и мишљења, али и развоју неких општих вештина од значаја за учење и за свакодневни живот. Према искуствима волонтера и сарадника из школа, након  реализације ових активности, поред тога што су деци на другачији, занимљив начин омогућавале да сазнају неке нове садржаје, посебна вредност ових активности је у томе што су често отклањале или ублажавале проблеме који су деци представљали препреку за напредовање у учењу (ниско самопоуздање, ниска мотивација за учење, нејасна слика о сопственим интересовањима, слабо развијене социјалне вештине, проблеми у понашању). Тако су и ове активности, иако се нису директно бавиле школским лекцијама, ипак значајно допринеле томе да деца боље напредују у учењу и остваре бољи успех.


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *