15 Jun

Здраво старење и међугенерацијска солидарност у борби против насиља над старијима

Поводом обележавања Међународног дана борбе против насиља над старијим особама, Црвени крст Крагујевац је позвао представнике генерације младих, старијих, као и средње генерације да учествују на групној дискусији под називом “Здраво старење и међугенерацијска солидарност у борби против насиља над старијима”.

Групна дискусија је одржана у среду 15. јуна, у просторијама Црвеног крста Крагујевац. Дискусију је водила Невенка Богдановић, психолог, секретар Црвеног крста Крагујевац, а све у оквиру пројекта „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији’’ који финансира Европска унија, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), у сарадњи са Популационим фондом Уједињених нација у Србији (УНФПА).

Догађај је имао за циљ да окупи представнике свих генерација да разговарају о значају међугенерацијске солидарности, социјалним нормама, перцепцији насиља над старијима и начинима да се оно предупреди кроз заједнички, солидаран напор међу генерацијама и потреби препознавања концепта здравог старења, као важног елемента здравог живота за сваког појединца, заједницу и читаво друштво.  Овогодишњи глобални догађај се бави промоцијом здравог старења, подизањем свести јавности о проблему насиља, али и помоц́ији у истраживању стандарда за заштиту старијих особа од насиља, занемаривања и злостављања.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *