20 Dec

Здрави стилови живота – едукација

У окриву пројекта Црвеног крста Крагујевац “Пренеси здравље другима“ који финансијски подржава Град Крагујевац, у просторијама Црвеног крста је у петак – 18. децембра одржана едукација  вршњачких едукатора.

Едукацију о здравим стиловима живота, завршило је 29 ученика 6. разреда из 14 крагујевачких основних школа, који ће у предстојећем периоду за ученике својих одељења, реализовати по пет часова са обрадом кључних тема за очување здравља, а то су: физичка активност, правилна исхрана, превенција болести зависности, репродуктивно здравље и ментално здравље.

Здрави стилови живота 2Да подсетимо,  циљеви пројекта „Пренеси здравље другима“ су: промоција здравих стилова живота и одговорнијег понашања према себи и другима, очување и унапређење здравља, побољшање општег здравственог стања и квалитета живота деце и подизање нивоа здравствене просвећености деце и младих.

До краја године, биће одржана и едукација просветних радника о поменутим  темама, а до краја школске године ће вршњачки едукатори одржати радионице за своје другаре, којима ће бити обухваћено око 750 ученика шестог разреда. На основу упитника који се попуњава на почетку едукација, имаћемо прецизне информације о нивоу знања ученика о значају очувања здравља.

 Здрави стилови живота 4 Здрави стилови живота 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *