31 Dec

За доброту сваки дан је добар дан

Волонтери  Црвеног крста, вршњачки едукатори  програма “Промоција хуманих вредности”, дружили и су се са најмлађим Kрагујевчанима  и последња два дана у старој години. Била је то прилика да се и њихови родитељи и старатељи, информишу о програму, јер су дечица хрлила да се сликају са маскотом програма, које су млади волонтери крагујевачког Црвеног крста назвали Реља.

“Промоција хуманих вредности” је програм чији је циљ смањење насиља међу децом и младима .

Програм обухвата седам тематских области:

  1. толеранција
  2. ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем
  3. лични и културниидентитет и поштовање различитости
  4. превазилажење дискриминације истигматизације
  5. родна равноправност
  6. дечја права и
  7. превенција насиљапутем електронских медија.

Циљну групу чине ученици узраста између 8 и 14 година, а крајњи кориснцису деца и млади који припадају мањинским групама у Србији, са посебним нагласком ромске националне мањине и децу са тешкоћама у развоју.

Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности.

Тренутно програм реализује 20 обучених младих волонтера Црвеног крста Kрагујевац у 3 основне школе за 9 одељења.


 

 

 

 


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *