16 Dec

Едукација за чланове Омладинске теренске јединице „Др Елизабет Рос“

Служба тражења је посебна служба предвиђена међународним уговорима, а у нашој земљи, утврђена је Законом о Црвеном крсту Србије, као јавно овлашћење и једна од основних делатности у Црвеном крсту.

О надлежности службе тражења, методологији и њеном раду упознати су и чланови Омладинске теренске јединице „Др Елизабет Рос“, на семинару одржаном 16. децембра у просторијама Црвеног крста.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *