31 Dec

„Добри телефон“

У оквиру пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза“ у Крагујевцу је 15. марта почео са радом Телефонски центар намењен пружању психолошке прве помоћи, информација и психосоцијалне подршке превасходно старијим особама и особама са инвалидитетом којима је таква помоћ потребна, и до сада је обављено преко 500 разговора.

Циљне групе рада телефонског центра су угрожене старије особе и особе са инвалидитетом као и неформални неговатељи, независно од њиховог територијалног распореда.

Функционисање центра заснива се на раду волонтера који, након проласка обуке из психолошке прве помоћи, организоване од стране Црвеног крста Србије раде на телефонским линијама за помоћ.

Сваког радног дана, у период од 10 до 14 сати, старији Крагујевчани позивају “Добри телефон” 034/364-330 и своје бриге и недоумице деле са волонтерима Црвеног крста, који им путем разговора, давања информација, или путем упућивања или повезивања са другим институцијама помажу у превазилажењу ситуације у којој се сви налазимо због  корона-вируса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *