18 Dec

Вршњачке едукације – сигуран пут до здравља младих

Црвени крст Крагујевца на принципу вршњачких едукација реализује програме  „Пренеси здравље другима“ за ученике 6. разреда и „Позитивно Не“ за ученике 7. разреда основних школа.

Циљеви ових програма су промоција здравих стилова живота и одговорнијег понашања према себи и према другима, очување и унапређење здравља, побољшање општег здравственог стања и квалитета живота деце и младих.

 У децембру месeцу, тачније 18. и 22. децембра 2017. године, у просторијама Црвеног крста, одржане су едукације ученика 6.  и ученика 7. разреда, на којој су волонтери Црвеног крста пренели знање, материјал, задатке и очекивања од њих у даљој едукацији.

Обуку, реализовану путем презентација и радионичарског рада, извели су искусни волонтери Црвеног крста Крагујевац у раду са децом и младима и здравствено – превентивним активностима, а завршило ју је 20 шестака  и 32 седмака.

Полазници су успешно савладали све радионице и стекли потребна знања  о здравим стиловима  живота, важним за очување здравља у том узрасту, а на крају обуке, нови вршњачки едукатори су били изузетно задовољни обуком, што су показале и евалуације у обе обуке, и оснажени и потрекрепљени материјалима, да самостално у својим одељењима, у другом полугодишту, реализују један или више „часова здравља“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *