22 Mar

Вршњачке едукације основаца

У току марта месеца, у просторијама Црвеног крста, реализоване су обуке за вршњачке едукаторе, које је завршило 86 ученика 6. и 7. разреда. На наведеним обукама, млади су оспособљени да у својим одељењима одрже „часове здравља“, преносећи својим вршњацима знања која су стекли.

Пројектима „Пренеси здравље другима“ и „Позитивно не“, Црвени крст Крагујевца међу младима постиже промоцију здравих стилова живота и одговорнијег понашања према себи и према другима, очување и унапређење здравља, побољшање општег здравственог стања и квалитета живота деце. Специфични циљеви пројекта су: смањење ризика и водећих поремећаја здравља, развијање позитивних ставова о здрављу и подизање нивоа здравствене просвећености.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *