27 Apr

Акција Селу у походе у Великом Шењу

 Прва у низу акција „Селу у походе“ је реализована 27. априла у селу Велики Шењ. Сви заинтересовани мештани су могли да се бесплатно прегледају и добију свете из више области у складу са њиховим потребама и интересовањима. У сарадњи са Домом здравља у Крагујевцу, Превентивним центром, Патронажном службом, Службом хитне медицинске помоћи, Апотекарском установом, Заводом за стоматологију, Центром за социјални рад, Саобраћајном полицијом, Ватрогасном спасилачком јединицом, Институтом за јавно здравље, Пољопривредном станицом, саветом МЗ Велики Шењ и волонтерима Црвеног крста Крагујевац активнсоти са децом и одраслима су успешно завршене:

1. БРОЈ ПРЕГЛЕДА ОПШТЕ ПРАКСЕ……………………………………………..25

2. БРОЈ ПРЕГЛЕДА НА ТЕРЕНУ – КУЋНЕ ПОСЕТЕ/ХИТНА ПОМОЋ….10

3. БРОЈ СТОМАТОЛОШКИХ ПРЕГЛЕДА…………………………………………20

4. БРОЈ ГИНЕКОЛОШКИХ ПРЕГЛЕДА…………………………………………….6

5. БРОЈ ИНТЕРНИСТИЧКИХ ПРЕГЛЕДА………………………………………..20

6. БРОЈ ОРЛ ПРЕГЛЕДА………………………………………………………………..33

7. УКУПАН БРОЈ ПРЕГЛЕДА…………………………………………………………114

8. БРОЈ ПРЕГЛЕДА КРВИ НА ГЛУКОЗУ…………………………………………..25

9. БРОЈ УЗЕТИХ УЗОРАКА ВОДЕ НА АНАЛИЗУ…………………………………2

10. БРОЈ УРАЂЕНИХ ДЕРАТИЗАЦИЈА…………………………………………….20

11. БРОЈ ПОДЕЉЕНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ………………………………..11

Поред стандардних активности а у складу са исказаним потребама мештана, помогли смо 11 породица са одећом и једнократном новчаном помоћи. У акцији су се екипи придружили и представници Патронажне службе Дома здравља. Они су одржаали предавања  на тему правилне исхране и личне хигијене за ученике и обишли неколико породица које имају децу са здравственим потешкоћама.

Давани су савети о значају узимања терапије и редовним лекарским контролама и одговарајућем хигијенско – дијететском режиму.

Сарадници су својим радом и срдачним опхођењем показали професионализам, велико разумевање за мештане са села, труд и добру вољу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *