14 Aug

Активан допринос чланова Кутка на јавној расправи

Јавна расправа о Предлогу стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године коју је започело Министарство за бригу о породици и демографију, одржана је 14. августа у Крагујевцу. Јавној расправи присуствовале су министарка Дарија Кисић и државна секретарка Стана Божовић. У име града Крагујевца, учесницима јавне расправе међу којима су били представници градских институција социјалне и здравствене заштите, удружења пензионера и цивилног сектора, обратио се градоначелник Никола Дашић.

На путу ка остваривању бољег квалитета живота за генерације 60+ створили смо систем подршке старијим особама који обухвата широк спектар услуга, почев од дневног боравка и услуге помоћ у кући, па до Кутка за квалитетније старење при Градској организацији Црвеног крста и веома активног Удружења пензионера. Осим пружања подршке и социјалне укључености, све то има за циљ унапређење квалитета живота, али и одлагање смештаја у институције. Стратегија за унапређење положаја старијих је свакако корак напред у стварању услова за активно и здраво старење и међугенерацијску сарадњу. Град Крагујевац као пример добре праксе, спреман је да активно учествује и  подели своја искуства у изради Стратегије – поручио је Дашић.

Предлог стратегије подржава приступ активног и здравог старења лица старијих од 65 година у Републици Србији и усмерен је ка стварању предуслова како би старија лица без обзира на године равномерно учествовали у свим областима друштвеног живота. Чланови Кутка за квалитетније старење су активно учествовали и давали предлоге и идеје које се тичу унапређења квалитета живота најстаријих, начина на који могу да буду укључени у различите активности и процесе доношења одлука.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *