06 Jun

Kutak za kvalitetnije starenje od danas i na Internetu

Crveni krst Srbije realizovao u partnerstvu sa NVO “Yanos Public Health” iz Holandije a uz finasijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandiji projekat “Briga za starije u lokalnoj zajednici”.

U okviru ovog projekta otvoreni su Centri za dnevne aktivnosti u Pirotu i Kutak za kvalitenije starenje u Kragujevcu. U cilju  boljeg predstavljanja aktivnosti Crvenog krsta  na polju zaštite starijih razvijeni su web sajtovi koji ce omoguciti javnosti, partenrima, potencijalnim donatorima ali i samim starijima i njihovim porodicama bolji uvid u rad ova dva  Dnevna centra.

Sajtovi ce omogućiti i bolju interakciju između korisnika i angažovanih profesionalaca i volontera u dnevnim centrima.