24 Apr

Завршна конференција пројекта – МоЗаК

Завршна конференција, као последња активност у пројекту „МоЗаК“ – Можемо заобићи конфликте, одржана је 24. априла 2019. године у просторијама Црвеног крста Крагујевац, а присуствовало је 60 особа.

Поред едукатора, овој свечаности су присуствовали: професори Прве крагујевачке гимназије, представици Центра за социјални рад и Саветовалишта за брак и породицу, директори и просветни радници из четири основне школе које су учествовале у пројекту, али и других основних школа, представници партнерске организације и медији. Read More

23 Apr

Фестивал позоришних представа – МоЗаК

У оквиру пројекта „МоЗаК“ – Можемо заобићи конфликте,  23. априла 2019. године у Позоришту за децује  одржан Фестивал позоришних представа,  као последња активност са учесницима пројекта.

Све четири школе које учествују у пројекту су припремиле представе на теме које су биле у складу са циљевима пројекта, а то су: ОШ „Ђура Јакшић“ – „Свађа“, ОШ „19.октобар“ – „Толеранција“, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ – „Побуна у библиотеци“ и ОШ „Доситеј Обрадовић“ – „Фејсбук“. Read More

07 Mar

Не љути се мали човече

У oквиру прojeктa “MoЗaК” – Moжeмo зaoбићи кoнфликтe, пoрeд рaдиoницa кoje jeднoм нeдeљнo рeaлизуjу млaди eдукaтoри, плaнирaнa je и рeaлизaциja спoртскe мaнифeстaциje “Нe љути сe мaли чoвeчe”.

Oвa мaнифeстaциja je, сa циљeм дa сe нa тeрeну, у нaдмeтaњимa, бoдрeњу и нaвиjaњимa, пoкaжу кoрeктнo, културнo пoнaшaњe и висoк нивo тoлeрaнциje, oдрaжaнa 7. мaртa у хaли “Пaрк”. Read More

30 Nov

Млади и „МоЗаК“

У просторијама Црвеног крста Крагујевац, последња два новембарска дана су протекла у знаку добре младалачке енергије, ентузијазма и воље за учењем.

Тридесет и осам ученика Прве крагујевачке гимназије, завршило је 29. и 30. новембра, у Црвеном крсту обуку за вршњачке едукаторе у оквиру пројекта „МоЗаК“, како би од средине децембра месеца, па све до априла 2019. године, у одељенским заједницама трећег разреда основних школа реализовали радионице и дали допринос превенцији и смањењу вршњачког насиља. Read More