Мандат

Чланови Црвеног крста су:

– пословно способни српски држављани који имају стално пребивалиште на подручју Републике Хрватске, који су спремни да учествују у раду свог друштва Црвеног крста и плаћати чланарину;
– добровољни даваоци крви без обавезе плаћања чланарине, уколико се не одрекну овог права;
– ученици, студенти, односно млади грађани до 26 година старости (у наставку текста: млади Црвеног крста), који су спремни да учествују у раду свог друштва Црвеног крста и плаћати чланарину.

Црвени крст има и помажуће и почасне чланове.
Помажући чланови Црвеног крста су српски и страни држављани и правна лица које се обавежу да помажу Црвеном крсту у хуманитарном деловању (кроз покровитељство или други облик помоћи).
Почасни чланови Црвеног крста су особе из јавног живота које су добротворним радом и личним заслугама допринеле општем развоју Црвеног крста и Републике Србије.

Чланство у Црвеном крсту је добровољно, независно од расе, боје коже, пола, језика, вере, националног или социјалног порекла, политичког или другог уверења, имовине, рођења, образовања, друштвеног положаја или других особина.
Сви чланови су дужни да прихвате и поштују Закон о Црвеном крсту Србије, Статут и основна начела Међународног покрета.